NHỮNG THƯƠNG HIỆU
ĐÃ PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Chúng tôi có thể đem đến những dịch vụ và sản phẩm như thế nào?

  • Định hướng sản phẩm phù hợp và phát triển cửa hàng; chuỗi cửa hàng tại thị trường Việt Nam.
  • Cung cấp sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng.
  • Kết nối với đơn vị nhập khẩu Nhật Bản cho mục tiêu xuất khẩu các sản phẩm đặc thù của Việt Nam.
  • Tư vấn đầu tư. Tìm kiếm và làm việc với nhà máy, đối tác Nhật Bản.
  • Hỗ trợ thủ tục tham dự các hội chợ lớn tại Nhật Bản.

Giao thương và đàm phán trực tiếp với các đối tác Nhật Bản trong các lĩnh vực


    Một số hình ảnh đi thăm nhà máy tại Nhật Bản